velikost textu

Existencialismus v díle Tove Jansson

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Existencialismus v díle Tove Jansson
Název v angličtině:
Existentialism in the Works of Tove Jansson
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Laura Kauppinenová
Vedoucí:
Mgr. Jan Dlask, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michal Kovář
Id práce:
203642
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Finská filologie — Skandinavistika (FIF SKA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tove Jansson|mumini|finskošvédská literatura|existencialismus|Jean-Paul Sartre|sociální role|autenticita|neupřímnost
Klíčová slova v angličtině:
Tove Jansson|Moomins|Finland-Swedish literature|existentialism|Jean-Paul Sartre|social roles|authenticity|bad faith
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá analýzou tří vybraných děl o skřítcích muminech od finskošvédské autorky Tove Jansson, a to z perspektivy existencialistické filozofie francouzského filozofa Jeana-Paula Sartra. Hlavní důraz analýzy leží na zkoumání Sartrova fenoménu takzvaných sociálních rolí v dílech o muminech, přičemž tomuto fenoménu a souvisejícímu teoretickému aparátu – mimo jiné pojmu neupřímnosti – se práce věnuje ve své první části. Následující kapitoly se zabývají literárním rozborem, který je řešen prizmatem jednotlivých postav. Hlavním cílem práce je ukázat, jakým způsobem postavy nahlížejí na své bytí, zda si uvědomují svoji svobodu a zda jsou ve svém jednání autentické či neupřímné. Navíc je v dílech rozebrána i tematika existenciální úzkosti. Klíčová slova Tove Jansson, mumini, finskošvédská literatura, existencialismus, Jean-Paul Sartre, sociální role, autenticita, neupřímnost
Abstract v angličtině:
Abstract This master thesis deals with the analysis of three selected works about the Moomintrolls by the Finland-Swedish author Tove Jansson. The analysis is done from the perspective of the existentialist philosophy of the French philosopher Jean-Paul Sartre. The main emphasis of the analysis lies on researching Sartre’s phenomena of the so-called social roles in the Moomin books; the thesis deals with this phenomena and theoretical apparatus related to it – the term of mauvaise foi (bad faith), among others – in it’s first part. The following chapters consist of literary analysis, which is conducted from the perspective of the individual characters. The main goal of the thesis is to show how the characters reflect their being, whether they realize their freedom and whether their acts are authentic or done with bad faith. In addition, the analysis deals also with the topic of existential anxiety. Keywords Tove Jansson, Moomins, Finland-Swedish literature, existentialism, Jean-Paul Sartre, social roles, authenticity, bad faith
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Laura Kauppinenová 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Laura Kauppinenová 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Laura Kauppinenová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Dlask, Ph.D. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Kovář 345 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. 152 kB