velikost textu

Jeanne D´Arc, naissance d´un mythe et les renouveaux johanniques

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jeanne D´Arc, naissance d´un mythe et les renouveaux johanniques
Název v češtině:
Jana z Arku, zrození a obrozování johankovského mýtu
Název v angličtině:
Joan of Arc, birth of a myth and the Johannine revival
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karolína Svobodová
Vedoucí:
PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Oponent:
Mgr. Milena Fučíková, Ph.D.
Id práce:
203634
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — francouzský jazyk (N D-FJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Francouzština
Klíčová slova:
Jana z Arku, Panna Orleánská, stoletá válka, kacířství, upálení, mýtus, legenda, mučednice, rehabilitační proces, svatořečení, Francie, literární intepretace, Voltaire, Jules Michelet, Anatole France, Jean Anouilh, Stéphen Coubé
Klíčová slova v angličtině:
Joan of Arc, Jeanne the Maid, Hundred Years War, heresy, fire torture, myth, legend, martyrdom, process of rehabilitation, canonization, France, literary interpretation, Voltaire, Jules Michelet, Anatole France, Jean Anouilh, Stéphen Coubé
Abstrakt:
ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je francouzská národní hrdinka Johanka z Arku a její zobrazení a reflexe v literárních dílech napříč stoletími. Diplomová práce zasazuje historickou postavu do kontextu doby, ve které žila, rekonstruuje život této francouzské světice a zabývá se rehabilitačním procesem, který dotvořil mýtus o národní hrdince. Diplomová práce shrnuje, jakým významným evropským literárním dílům stála Johanka z Arku předlohou. Diplomová práce se pak podrobněji zabývá literárními díly, v nichž figuruje jako hlavní postava právě Johanka, avšak každý autor ji čtenářům vylíčil ze svého úhlu pohledu. A právě tyto odlišnosti diplomová práce analyzuje. Diplomová práce se detailněji soustředí na literární díla autorů jako jsou Voltaire, Jules Michelet, Anatole France či Stéphen Coubé. Diplomová práce se zabývá rovněž odkazem Johanky z Arku ve 20. a 21. století.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The subject of this diploma thesis is the French national heroine Joan of Arc and her portrayal and reflection in literary works throughout the centuries. The diploma thesis mentions the historical personality of Joan of Arc in the context of the time she lived in, reconstructs the life of this French saint and deals with the rehabilitation process that completes the myth of the French national heroine. This diploma thesis summarizes the important European literary works that Joan of Arc is the most important theme. The diploma thesis deals more with literary works in which Joan of Arc is the main character but each author writes her story and describes her personality from a different point of view. And precisely these differences of the thesis are analyzed. The diploma thesis focuses more on the literary works of various authors such as Voltaire, Jules Michelet, Anatole France and Stéphen Coubé. The diploma thesis deals also with the portrayal of Joan of Arc in the 20th and 21st centuries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Svobodová 2.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Svobodová 353 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Svobodová 350 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Renáta Listíková, Dr. 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Milena Fučíková, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Renáta Listíková, Dr. 152 kB