velikost textu

Zobrazenie severského štátu blahobytu v žánri nordic noir: Prípad Dánska

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zobrazenie severského štátu blahobytu v žánri nordic noir: Prípad Dánska
Název v češtině:
Zobrazení severského státu blahobytu v žánru nordic noir: případ Dánska
Název v angličtině:
The depiction of Nordic model of welfare state in nordic noir: the case of Denmark
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Dominika Michalková
Vedoucí:
PhDr. Ondřej Matějka, PhD
Oponent:
PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Id práce:
203633
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
nordic noir, štát blahobytu, Dánsko, sociálna kritika, seriál, Škandinávia
Klíčová slova v angličtině:
nordic noir, welfare state, Denmark, social criticism, series, Scandinavia
Abstrakt:
predstavuje výraznú zložku aktuálneho severského kultúrneho exportu, ktorý Európe dostáva v posledných rokoch čoraz väčší priestor. Jednou z charakteristík tohto žánru je opis napätia medzi na prvý pohľad zdanlivo nevýraznou vraždami, rasizmom, nerovnosťou tejto spoločnosti vyskytujú pod povrchom. To vytvára ideálne prostredie pre kritiku štátu blahobytu. škandinávskeho modelu je zároveň jednou z rozšíril ihneď v začiatkoch. Táto práca sa preto bude venovať analýze kritiky štátu blahobytu v Zločin spomínanom žánri. Ďalej presk aké konkrétne aspekty podliehajú kritike. Práca má za cieľ prispieť do aktuálnej debaty konkrétnymi príkladmi na základe podrobného rozboru
Abstract v angličtině:
Abstract Nordic noir is a distinctive component of the current Nordic cultural export, which has become increasingly popular in recent years not only in Europe. One of the main characteristics of this genre is the description of tensions between the seemingly insignificant and peaceful social climate in the Nordic environment and the murders, racism, inequality and other malfunctioning mechanisms that occur beneath the surface. This creates an ideal spare for criticizing the welfare state. Denmark, as a representative of its Scandinavian model, is also one of the countries where nordic noir has spread very quickly. Therefore, this master thesis will be devoted to analyzing the criticism of the welfare state in the Danish series The Killing in order to demonstrate socio-critical tendencies in the aforementioned genre. It will further examine how they are approached and what specific aspects are subjected to criticism. The work aims to contribute to the current debate by presenting specific examples based on a detailed analysis of the selected case.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominika Michalková 1.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominika Michalková 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominika Michalková 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ondřej Matějka, PhD 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 152 kB