velikost textu

Slávistická srdce v proměnách doby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Slávistická srdce v proměnách doby
Název v angličtině:
Slavia fans in the changing times
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Stehlíková
Vedoucí:
PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.
Oponent:
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Id práce:
203630
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sportovní diváctví, SK Slavia Praha, fotbaloví fanoušci, orální historie
Klíčová slova v angličtině:
sports spectators, SK Slavia Praha, football fans, oral history
Abstrakt:
Abstrakt Sportovní diváctví, je volnočasovou zábavou pro miliony lidí na celém světě. Zde se budu věnovat konkrétně divákům fotbalovým, kteří mají ve svém srdci klub SK Slavia Praha, jenž patří mezi nejstarší fotbalové kluby u nás a má širokou fanouškovskou základnu. Jak již název napovídá, budu se zajímat o fenomén fotbalového fanouška, který se od diváka odlišuje mimo jiné tím, že se identifikuje se svým klubem. Hlavním cílem této práce bude porovnání dvou historických úseků, období před a po pádu komunistického režimu v roce 1989. Tyto dvě časové roviny budu porovnávat na způsobech fandění, které se proměňují, vlivem emocí, které často vedou k neadekvátním reakcím a tím k výtržnostem a s nimi se pojícím policejním dozorem. Také mě bude zajímat vztah k největšímu rivalovi, klubu AC Sparta Praha a možnostem pořizování klubových artefaktů, které jsou dnes již k dostání v nepřeberném množství, ale vždy tomu tak nebylo. I fanoušci mají svá sdružení. Kromě vzniku sdružené fanouškovské podpory jako je Odbor přátel a Tribuna sever, které mají jako podpora klubu velký vliv, se v závěru práce se zaměřím na jejich vztah ke klubu, proč si zvolili právě Slavii a co pro ně znamená. Pro tuto práci jsem zvolila metody kvalitativního výzkumu, konkrétně orální historii a terénní výzkum, které mi přišly vzhledem k povaze práce vhodné. Klíčová slova: sportovní diváctví, SK Slavia Praha, fotbaloví fanoušci, orální historie
Abstract v angličtině:
Abstract Sports spectators is free entertainment for millions of people around the world. Here I will focus on football spectators who have in their heart the club SK Slavia Praha, who is one of the oldest football club in our country and have a fan base. As the name suggests, I will be interested in the phenomenon of a football fan, which differs from the viewer, among other things, that he identifies with his club. The main aspect of this work will be a comparison of two historical sections, the period before and after the fall of the communist regime in 1989 and Police supervision is connected. I will also be interested in the relationship to the biggest rival within AC Sparta Praha, or the possibility of club artifacts, which are now available in a wealth of, but always be. Even fans have their asociations. Aside from the fact that they are associated fan support such as an expert and tribune, which have great influence as a club support and at the end of the work focusing on their relationship to the club, why they chose Slavia and what it means for them. For this work I chose the method of qualitative research, which oral history and field research, which I found due to the nature of the work appropriate. Key words: sports spectators, SK Slavia Praha, football fans, oral history
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Stehlíková 3.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Stehlíková 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Stehlíková 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Přemysl Houda, Ph.D. 259 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 149 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Pavel Mücke, Ph.D. 152 kB