velikost textu

SOCMINT - příležitosti a výzvy pro bezpečnostní komunitu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
SOCMINT - příležitosti a výzvy pro bezpečnostní komunitu
Název v angličtině:
SOCMINT - opportunities and challenges for security community
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tomáš Hrudka
Vedoucí:
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Jan Ludvík
Id práce:
203581
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
SOCMINT, sociální sítě, Social Media Intelligence, zpravodajské služby, ochrana soukromí, OSINT
Klíčová slova v angličtině:
SOCMINT, social media, Social Media Intelligence, intelligence, personal privay, OSINT
Abstrakt:
Abstrakt SOCMINT (Social Media Intelligence), neboli získávání informací ze sociálních sítí se dostává v posledních letech do ústředí zájmů bezpečnostní komunity a stává se stále více protěžovanou zpravodajskou metodou. Potenciál této zpravodajské disciplíny je velmi různorodý, informace relevantní a využití nákladově efektivní. Kvůli veřejné povaze sociálních sítí byl SOCMINT obecně považován za bezproblémový. Při bližším zkoumání však tato zpravodajská metoda přináší celou řadu rizik, protože rychlý nárůst zájmu ze strany zpravodajských služeb a bezpečnostních složek dal prostor vytvoření situace, kdy se techniky, kterých SOCMINT využívá, začali rozvíjet bez přesných metodologických, legálních a etických pravidel. Pokud chce bezpečnostní komunita využívat tento nástroj tak, aby využila jeho plný potenciál a bez rizika, že v budoucnu rozpoutá společenskou averzi k technikám SOCMINT, musí se co nejdříve nastavit rámec, který by SOCMINT udržoval ve správných mezích. Tato práce má za cíl prozkoumat jaké příležitosti a výzvy SOCMINT přináší jak pro bezpečnostní komunitu, tak pro společnost a navrhnout, jak se s nimi vypořádat.
Abstract v angličtině:
Abstract SOCMINT, or Social Media Intelligence has recently become focus of security community and started to be increasingly favored intelligence gathering method. Apart from providing relevant information and its cost-effective use, main advantage is that the potential of this intelligence technique is very diverse. Due to the relatively public nature of social networks, SOCMINT was generally regarded as unproblematic. However, on closer examination, this intelligence method presents a number of risks. The interest it raised from intelligence and security services in such a short time has given way to a situation where the techniques used by SOCMINT have begun to develop without precise methodological, legal and ethical rules. If the intelligence community wants to use this tool in its full potential and without risking negative response to SOCMINT techniques from the society, a framework must be set up as soon as possible to keep SOCMINT within the proper limits. This thesis aims to examine what opportunities and challenges SOCMINT brings to security community and society and propose how to deal with them.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Hrudka 758 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Hrudka 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Hrudka 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. 572 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Jan Ludvík 340 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 152 kB