velikost textu

Weaponization of Outer Space: Double-Edged Blade of Dual-Use Technology

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Weaponization of Outer Space: Double-Edged Blade of Dual-Use Technology
Název v češtině:
Uvedení zbraní do vesmírného prostoru: Dvojsečné ostří technologií s dvojím využitím
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jakub Pražák
Vedoucí:
Mgr. Bohumil Doboš
Oponent:
doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, PhD
Id práce:
203565
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova v angličtině:
Space Security, Dual-Use Technology, Weaponization of Space, ASAT, ADR, Space Debris
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce zvážila proveditelnost vesmírné války s důrazem na zlomyslný potenciál technologií dvojího užití. Popsal jsem orbitální principy a stanovil základní podmínky pro vedení soubojů ve vesmíru, uvedl technologii dvojího užití a její spojitosti s vesmírnými zbraněmi, posoudil současné counterspace schopnosti, vymezil výzvy a komplikace pro vesmírný boj a zhodnotil možnosti využití technologií dvojího užití jako vesmírných zbraní. Došel jsem k závěru, že současná technologie neumožňuje vést rozsáhlou vesmírnou válku. Současná counterspace technologie je avšak dostatečně vyspělá pro vedení ničivých vesmírných operací a státy jsou odhodlané vyvíjet útočné counterspace prostředky, jejichž proliferace není dostatečně ukotvena a omezena mezinárodním právem. Ačkoliv vesmírná válka se v současné době jeví jako nepravděpodobná, narůstající napětí mezi vesmírnými aktéry a prudký rozvoj nových vesmírných technologií vyvíjených komerčním sektorem tuto situaci může brzy změnit. Ničivý potenciál technologií dvojího užití pak navyšuje rizika a pravděpodobnost vesmírné války. Diplomová práce navrhla několik možností, jak by technologie dvojího užití mohla být využita k ničivým účelům a mohla být proměněna ve vesmírné zbraně.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis considered the feasibility of space warfare with an emphasis on the malicious potential of dual-use technology. I have described the orbital principles and set the presumptions of space warfare and the principles for space warfare strategy, introduced dual- use technology and its connections to space weapons, elaborated on existing counterspace capabilities and its impact, described the challenges for space warfare and evaluated the utilization of dual-use technology as space weapons. I have reached the conclusion that current space technology does not allow to lead extensive space warfare. However, counterspace technology is mature enough for the conduct of destructive space operations and states are encouraged to proliferate advanced offensive counterspace capabilities that are not sufficiently addressed and bounded to international law. Though, despite it seems space warfare is unlikely, the growing tensions of state space actors and rapid development of new technology that is currently mostly driven by the commercial actors may soon change the situation. Potentially destructive dual-use technology may then increase the risk and probability of space warfare. The thesis proposed several options of potentially destructive dual-technology technology that could be turned into space weapons.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Pražák 976 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Pražák 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Pražák 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Bohumil Doboš 304 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, PhD 319 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, PhD 152 kB