velikost textu

Volba slovesného způsobu ve vedlejších větách vztažných ve španělštině (s přihlédnutím k češtině)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Volba slovesného způsobu ve vedlejších větách vztažných ve španělštině (s přihlédnutím k češtině)
Název v angličtině:
Use of Mood in Relative Clauses in Spanish (with Reference to Czech)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Součková
Vedoucí:
PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Zuzana Krinková, Ph.D., Ph.D.
Id práce:
203564
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Hispanistika (HP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
slovesný způsob|subjunktiv|vztažné věty|korpus|španělština|čeština
Klíčová slova v angličtině:
mood|subjunctive|relative clauses|corpus|Spanish|Czech
Abstrakt:
Abstrakt: Tato práce se zabývá volbou slovesného způsobu ve španělských vztažných větách a jejich překlady do českého jazyka. Předmětem zkoumání pomocí korpusových analýz je zaprvé zjistit, zda se reálně používaný jazyk v těchto větách shoduje s normou, kterou uvádějí španělské gramatiky, a za druhé pozorovat české překlady, zejména pokud se ve španělské vedlejší větě nachází subjunktiv, a z pozorování vyvodit obecnější závěry.
Abstract v angličtině:
Abstract: The present work deals with the use of mood in relative clauses in Spanish and its translations to Czech. The aim of the research, by means of analysis of language corpora, is firstly to find out if the everyday language used in these clauses corresponds to the norms of Spanish grammar, and secondly to observe Czech translations, particularly if the subjunctive is situated in the Spanish relative clause. General conclusions are drawn from these observations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Součková 1.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Součková 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Součková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D. 351 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Zuzana Krinková, Ph.D., Ph.D. 157 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Čermák, Ph.D. 152 kB