text size

Vliv typu vztahu proměnných na úspěšnost řešení slovních úloh

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Vliv typu vztahu proměnných na úspěšnost řešení slovních úloh
Titile (in english):
Influence of variables´ relation type on success in solving word problems
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Gabriela Kuchaříková
Supervisor:
Mgr. Veronika Tůmová
Opponent:
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Thesis Id:
203556
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Study programm:
Specialization in Education (B7507)
Study branch:
Mathematics Oriented at Education — Pedagogy (B M-PG)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
12/09/2018
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Slovní úloha v matematice, legenda (zápis), řešení, aditivní uvažování, proporční uvažování, motivace, analýza učebnic
Keywords:
Word problem in mathematics, notation, solving, additive reasoning, proportional reasoning, motivation, textbook’s analysis
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Gabriela Kuchaříková 2.16 MB
Download Supervisor's review Mgr. Veronika Tůmová 389 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 302 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 154 kB