velikost textu

Vliv typu vztahu proměnných na úspěšnost řešení slovních úloh

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv typu vztahu proměnných na úspěšnost řešení slovních úloh
Název v angličtině:
Influence of variables´ relation type on success in solving word problems
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Gabriela Kuchaříková
Vedoucí:
Mgr. Veronika Tůmová
Oponent:
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Id práce:
203556
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Matematika se zaměřením na vzdělávání — Pedagogika (B M-PG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Slovní úloha v matematice, legenda (zápis), řešení, aditivní uvažování, proporční uvažování, motivace, analýza učebnic
Klíčová slova v angličtině:
Word problem in mathematics, notation, solving, additive reasoning, proportional reasoning, motivation, textbook’s analysis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Gabriela Kuchaříková 2.16 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Veronika Tůmová 389 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 302 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. 154 kB