velikost textu

Město Kutná Hora v roce 1968

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Město Kutná Hora v roce 1968
Název v angličtině:
The city of Kutna Hora in year 1968
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Radomil Šibrava
Vedoucí:
PhDr. Petr Koura, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vojtěch Čurda
Id práce:
203552
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — německý jazyk (N D-NJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kutná Hora, invaze, okupace, okupační vojska, srpen 1968, regionální historie, Městský národní výbor
Klíčová slova v angličtině:
Kutna Hora, Invasion, Occupation Forces, August 1968, Regional History, Local National Committee
Abstrakt:
Tato diplomová práce s názvem Město Kutná Hora v roce 1968 popisuje hlavní události osudného roku ve středočeském městě Kutná Hora. V úvodu práce je popsána obecná historie Československé republiky v roce 1968. Cílem práce však bylo zaměřit se na události onoho roku ve městě Kutná Hora. Popisována je historie města od počátku roku 1968 až do srpnové invaze. Kutná Hora nebyla pro okupační vojska strategickým místem. Pro práci bylo využito zejména metody orální historie, značnou část tvoří příběhy a vzpomínky kutnohorských obyvatel, kteří mají rok 1968 stále v živé paměti. Práce je také obohacena o dobové fotografie ze soukromých archivů. Klíčová slova: Československo, rok 1968, invaze, Kutná Hora, orální historie
Abstract v angličtině:
This diploma thesis called The city of Kutna Hora in year 1968 describes main events of year 1968 is the city of Kutna Hora in the Central Bohemian Region. At the beginning of this thesis, there is described the whole of Czechoslovakia in year 1968. The aim of this work was to concentrate to events of this year in the city of Kutna Hora and make an overview about this city in year 1968. There is the whole situation in Kutna Hora from the beginning of they till invasion of Armed force in August. Kutna Hora was not very strategic place in Czechoslovakia. For this work, the method of oral history was mainly used, big part of this thesis are stories and memories of local people, who remember the year 1968. In the thesis, there are also many authentic photos from private archives. Key words: Czechoslovakia, year 1968, Kutna Hora, invasion, oral history
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Radomil Šibrava 775 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Radomil Šibrava 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Radomil Šibrava 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Radomil Šibrava 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Koura, Ph.D. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vojtěch Čurda 402 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 152 kB