velikost textu

Sebereflexe práce učitele a její využití v pohospitačním rozhovoru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sebereflexe práce učitele a její využití v pohospitačním rozhovoru
Název v angličtině:
Self-reflection of the teacher's work and its use in the post-inspection interview
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Věra Šimečková
Vedoucí:
RNDr. Ing. Eva Urbanová
Oponent:
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.
Id práce:
203505
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hospitace, profesní rozvoj, zpětná vazba, sebereflexe
Klíčová slova v angličtině:
Post-inspection interview, Professional development, Feedback, Self-reflection
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Věra Šimečková 839 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Ing. Eva Urbanová 339 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D. 441 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB