velikost textu

Vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků na 1. stupni základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků na 1. stupni základní školy
Název v angličtině:
Education and development of pedagogical staff in the 1st five grades of a primary school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Dita Sýkorová
Vedoucí:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Oponent:
Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D.
Id práce:
203504
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vzdělávání, rozvoj, motivace, další vzdělávání pedagogických pracovníků, pedagogický pracovník
Klíčová slova v angličtině:
education, development, motivation, further development of pedagogical staff, pedagogical staff
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dita Sýkorová 1.58 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 976 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Lucie Paulovčáková, MBA, Ph.D. 707 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB