velikost textu

Analýza vybraných kritérií při rozhodování rodičů o umístění dítěte do základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza vybraných kritérií při rozhodování rodičů o umístění dítěte do základní školy
Název v angličtině:
Analysis of selected criteria in parents' decision about placing a child in primary school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karel Martiník
Vedoucí:
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Id práce:
203503
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hodnocení, zpětná vazba, základní škola, rozhodovací proces
Klíčová slova v angličtině:
Evaluation, feedback, primary school, decision making
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karel Martiník 555 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karel Martiník 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 436 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 962 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB