velikost textu

Historická argumentace v ruské informační válce na Ukrajině 2014-2016

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historická argumentace v ruské informační válce na Ukrajině 2014-2016
Název v angličtině:
Historical Argumentation in the Russian Information Warfare in Ukraine between 2014-2016
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Natálie Vaidišová
Vedoucí:
Mgr. Daniela Kolenovská, PhD.
Oponent:
PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Id práce:
203483
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Informační válka, Rusko, dezinformace, Ukrajina, historie, fašismus, sovětská nostalgie
Klíčová slova v angličtině:
Information warfare, Russia, misinformation, Ukraine, history, fascism, soviet nostalgia
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce analyzuje využití historických argumentů ve válce na Ukrajině v letech 2014-2016. Zjišťuje, jakým způsobem a jak intenzivně byly ruskou stranou konfliktu využity informace kotvené v historii. Práce vychází z klíčové studie argumentace ruského serveru Ruskaja Vesna (zkráceně Rusvesna), z jehož oficiální registrace v registru Ruské federální služby pro dohled v oblasti komunikací a informačních technologií vyplývá zaměření na ukrajinské obyvatelstvo. V rámci této studie se soustřeďuje na analýzu argumentace dvou období, které odkazují k minulé existenci společné státnosti: druhé světové války a éry Sovětského svazu. Z reflexe druhé světové války se výzkum zaměřuje zejména na tematizaci fašismu a s ním úzce spojených narativů popisujících Ukrajinskou povstaleckou armádu, Organizaci ukrajinských nacionalistů a osobnost Stepana Bandery. Z reflexe druhého zmíněného období práce zkoumá zejména pokusy o využívání fenoménu postsovětské nostalgie a soustředí se na způsob, jakým byl sentiment na Ukrajině ruskou historickou argumentací podporován. Na tomto základě práce dokládá, že v letech 2014- 2016 tvořila informační sféra součást rusko-ukrajinské války a z ruské strany směřovaly k ukrajinské veřejnosti dezinformační historické argumenty usilující o využití historie k podpoře pro-ruské orientace obyvatel.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis examines Russia’s presentation of historical arguments in the information war in Ukraine between 2014-2016 and focuses on the methods and degree of Russia’s manipulation of historical arguments. The work reviews the content of a pro-Russian website Russkaya Vesna, which targets Ukrainians. The thesis centres around two historical eras – World War II and the Soviet Union era. When describing events related to WW2, the website adopts a condemning narrative, labelling the UIA, OUN and Stepan Bandera as “fascist”, which is examined in the first chapter of the thesis. In its evaluation of the Soviet era, the “soviet nostalgia” phenomenon is put under examination and the ways in which Russia encouraged this nostalgia are being focused on. Based on this research, the thesis proves that between the years 2014-2016, the informational sphere represented a substantial part of the Russian-Ukrainian war, and that the Russian government actively used misleading historical arguments to bolster pro-Russian attitudes in the people of Ukraine.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Natálie Vaidišová 838 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Natálie Vaidišová 102 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Natálie Vaidišová 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Natálie Vaidišová 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Daniela Kolenovská, PhD. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Šír, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 152 kB