velikost textu

Hipsters and their Identity: Discursive Manifestations of Hipster Culture in VICE magazine

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hipsters and their Identity: Discursive Manifestations of Hipster Culture in VICE magazine
Název v češtině:
Hipsteři a jejich identita: Diskurzivní manifestace hipsterství v magazínu VICE
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Horáková
Vedoucí:
Mgr. Jan Balon, PhD.
Oponent:
Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Id práce:
203472
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Sociologie (SCO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
fenomén hipster, kultura hipster, mainstream, diskurzivní analýza, magazín VICE
Klíčová slova v angličtině:
hipster phenomenon, hipster culture, mainstream, discourse analysis, VICE magazine
Abstrakt:
Abstrakt Tento výzkum se zabývá tématem fenoménu hipster a jeho diskurzivními projevy v online časopisu VICE. Teoretická část práce předkládá základní diskurzivní rámce, které slouží jako teoretické ukotvení pro praktickou část, která je založena na diskurzivní analýze článků. Samotná analýza je založena na 11 článcích hlavně z části ​ emembering the Hipster​ která byla pro tuto studii vybrána jako nejvhodnější. R , Cílem práce je prozkoumat hlavní diskurzivní projevy kultury hipster v těchto článcích a zjistit, zda se tyto reprodukované projevy překrývají s identifikovanými kategoriemi z teoretické části, nebo zda se od sebe liší. Hlavním účelem této analýzy je potom zjistit, co to znamená být hipster podle přispěvatelů do magazínu VICE.
Abstract v angličtině:
Abstract This research address the topic of hipster phenomenon and its discursive manifestations in the online magazine VICE. The theoretical part of the thesis submits the basic discursive frameworks which serve as a theoretical anchoring for the practical part based on discursive analysis of the articles. The analysis itself is based on 11 articles mainly from the section ​ emembering the Hipster, ​ hich was R w chosen as the most appropriate for this study. The aim of the thesis is to explore the main discursive manifestations of hipster culture in those articles and to find out, whether those reproduced manifestations overlap with identified categories from the theoretical part, or whether they differ from each other. The main purpose of this analysis is then to find out what does it mean to be ​ ipster according to VICE h magazine contributors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Horáková 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Horáková 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Horáková 116 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Balon, PhD. 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Hájek, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. 152 kB