velikost textu

Nepřímá vláda v Nigérii pod britskou koloniální správou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nepřímá vláda v Nigérii pod britskou koloniální správou
Název v angličtině:
Indirect rule in Nigeria during british colonial administration
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nick Ojo Omorodion
Vedoucí:
PhDr. Jan Hornát
Oponent:
Mgr. Jan Váška
Id práce:
203425
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nigérie, nepřímá vláda, kolonialismus, Britské impérium, koloniální správa, proces kolonizace Nigérie
Klíčová slova v angličtině:
Nigeria, indirect rule, colonialism, British empire, colonial administration, process of colonization of Nigeria
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nick Ojo Omorodion 932 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Hornát 247 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Váška 250 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 152 kB