velikost textu

Paměťové instituce a stopy židovské přítomnosti v současném Pacově

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Paměťové instituce a stopy židovské přítomnosti v současném Pacově
Název v angličtině:
Memory Institutions and Traces of Jewish Presence in Today Pacov
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Pultrová
Vedoucí:
doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Oponent:
PhDr. Miloslava Turková, CSc.
Id práce:
203392
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pacov; židovské památky; paměť
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Pultrová 79.64 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc. 240 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloslava Turková, CSc. 201 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Roman Zaoral 152 kB