velikost textu

Rozvoj sebehodnocení u žáků v ISCED 2

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvoj sebehodnocení u žáků v ISCED 2
Název v angličtině:
Development of self-assessment with pupils in ESCED 2
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Veronika Müllerová
Vedoucí:
PhDr. Veronika Laufková
Oponent:
Mgr. Kateřina Novotná
Id práce:
203387
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání (B ČJ-RJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sebehodnocení, formativní hodnocení, metakognice, kvalitativní výzkum
Klíčová slova v angličtině:
self-assessment, formative assessment, metacognition, qualitative research
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Veronika Müllerová 1.04 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Veronika Laufková 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Novotná 89 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Karel Starý, Ph.D. 155 kB