velikost textu

Postavení československých sportovců v období komunistické totality

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení československých sportovců v období komunistické totality
Název v angličtině:
Position of Czechoslovak athletes during the Communist era
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Martin Mužák
Vedoucí:
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. František Parkan
Id práce:
203386
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — tělesná výchova (N D-TV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
českoslovenští sportovci, komunistický režim, Československý svaz tělesné výchovy a sportu, perzekuce ve sportu,státní propaganda, Československý olympijský výbor,
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovak athletes, Communist era, Czechoslovak Union of PE and Sport, persecution in sport, state propaganda, Czechoslovak Olympic Committee
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je postihnout fungování československého sportu v období komunistické totality a poukázat na nejvýraznější zásahy politiky do sportovního prostředí. Práce v první části podrobně popíše oficiální strukturu sportu v Československu a následně představí sport jako politický fenomén a z toho plynoucí intervence do jednotlivých sportovních odvětvích i života vybraných sportovních osobností. Práce představí jednotlivé sportovní osudy, které ilustrují jak státní propagandu, tak politickou perzekuci. V závěru práce postihuje, jak se sportovci přizpůsobovali nebo vzdorovali těmto státním zásahům do sportu. KLÍČOVÁ SLOVA českoslovenští sportovci komunistický režim Československý svaz tělesné výchovy a sportu perzekuce ve sportu státní propaganda Československý olympijský výbor
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this thesis is to cover Czechoslovak sport during the period of Communism and to point out the biggest cases of political intervention. In the first part it concentrates on the official sport structure in Czechoslovakia and describes sport as a political phenomenon, hence the political interventions in some of the sporting events and lives of some of the athletes. The thesis will describe some of the individual stories of athletes being persecuted or used in the communist propaganda. In the final part I explain how the athletes adapted to these conditions or how some of them even tried to stand up the regime. KEYWORDS Czechoslovak athletes Communist era Czechoslovak Union of PE and Sport persecution in sport state propaganda Czechoslovak Olympic Committee
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Martin Mužák 1.23 MB
Stáhnout Příloha k práci Martin Mužák 6.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Martin Mužák 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Martin Mužák 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. František Parkan 297 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. 152 kB