velikost textu

Vznik a vývoj kanoistiky v Nymburce a Poděbradech se zvláštním zřetelem k práci s mládeží

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vznik a vývoj kanoistiky v Nymburce a Poděbradech se zvláštním zřetelem k práci s mládeží
Název v angličtině:
The origin and the development of canoeing in Nymburk city and Poděbrady city in perspective of the work with the youth
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Marie Hrušková
Vedoucí:
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Ivan Přibyl
Id práce:
203385
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rychlostní kanoistika, Kanoe, Kajak Závodník,Loděnice, Závody, Přebory,Velká cena, Mistrovství, Medaile, Umístění, Sezóna, Soustředění, Junioři, Ženy, Muži, Dračí lodě
Klíčová slova v angličtině:
Canoe, Kayak, Racer, Shipyard, Races, Championship, Grand Prix,Championship, Medal, Ranking, Season, Training Camp, Juniors Women, Men, Canoe Sprint, DragonBoats
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá historií Oddílu rychlostní kanoistiky LOKOMOTIVA Nymburk a je členěna na: * léta meziválečná * válečné roky 1938 – 1945 * 1945 – 1970 * 1970 – 2000 * 2000 – současnost Součástí práce jsou také obecné počátky kanoistiky v Čechách, stručná 80-letá historie sousedního konkurenčního (i spřáteleného) Oddílu rychlostní kanoistiky Poděbrady a historie Nymburských dračích lodí. V práci je zapracována též historie, vývoj a současnost mládežnických kategorií Kanoistického oddílu Lokomotiva Nymburk a Oddílu rychlostní kanoistiky Poděbrady. Jde o kategorie žákovské, dorostenecké a juniorské. Klíčová slova Rychlostní kanoistika Historie Kanoe Kajak Loděnice Závody Přebory Velká cena Mistrovství Medaile Umístění Sezóna Soustředění Dračí lodě
Abstract v angličtině:
Abstract The paper elaborates the history of “LOKOMOTIVA Nymburk” canoe sprint squad and is sectioned into: * between wars period * the war years 1938 – 1945 * 1945 – 1970 * 1970 – 2000 * 2000 – present The paper also elaborates a general origin of canoeing in Bohemia, brief 80-year history of the nearest competitor (and friend) – “Canoe Sprint Squad Poděbrady” and the history of dragon boats in Nymburk city. The history, the development and the present state of particular categories at “Lokomotiva Nymburk” and “Canoe Sprint Squad Poděbrady” is also elaborated. The categories are “scholar”, “youth” and “junior”. Keywords Canoe Sprint History Canoe Kayak Shipyard Races Championship Grand Prix Medal Ranking Season Training Camp DragonBoats
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Marie Hrušková 7.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Marie Hrušková 1.4 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Marie Hrušková 949 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Ivan Přibyl 270 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D. 152 kB