velikost textu

Vplyv chovu zvierat v domácnostiach na výskyt alergií v populácií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vplyv chovu zvierat v domácnostiach na výskyt alergií v populácií
Název v češtině:
Vliv chovu zvířat v domácnostech na výskyt alergií v populaci
Název v angličtině:
Pets and their influence to alergy incidence
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristína Dvončová
Vedoucí:
RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Marek Petráš, Ph.D.
Id práce:
203381
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Ústav hygieny (12-HYG)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Veřejné zdravotnictví (BVZ1)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristína Dvončová 1.24 MB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D. 402 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Marek Petráš, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. Jolana Rambousková, CSc. 152 kB