velikost textu

Československo v letech 1968 – 1989. Didaktická analýza tématu „normalizace“ a možnosti jeho pedagogického využití.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Československo v letech 1968 – 1989. Didaktická analýza tématu „normalizace“ a možnosti jeho pedagogického využití.
Název v angličtině:
Czechoslovakia in years 1968 – 1989. Didactic analysis of „normalisation“ and its possible pedagogical use.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Barbora Bejvlová
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Mikeska
Oponent:
PaedDr. František Parkan
Id práce:
203369
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy dějepis — základy společenských věd (N D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Normalizace, Československo, 1968 – 1989, didaktika dějepisu, soudobé dějiny, základní škola, střední škola
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovakia, 1968 -1989, didactics of history, modern history, elementary school, high school,
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá učivem soudobých dějin tupni základních škol a ně – Československu „normalizace“ možnostmi ýchovně vzdělávacím procesu. Učivo soudobých českoslov dějin je podroben rozličných pramenů a zdrojů uplatnění návrh didaktického postupu, který tvoří 10 vyučovacích hodin pro základní škol odlišením – řů důrazem aktivizaci žáků, práci s historického myšlení a vnímání příčin důsledků a dějinného vývoje KLÍČOVÁ SLOVA Čes ějepisu, moderní dějiny, soudobé dějiny, základní škola,
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis is dealing with the education of contemporary history on the second level of elementary schools and grammar schools, concretely with the period 1968-1989 in Czechoslovakia, so called „normalisation“ and works with options of application in the educational proces. The study of contemporary czechoslovakian history is sbdued to analysis: historic, didactic and methodical with the explicit theoretical research the proposition of didaktic approach arises, which forms 10 teaching lessons for elementary schools and 12 for grammar schools with the difference of 2 levels of lessons – standarized and the so called seminars with emphasis on the activity of the pupils, working with resources, development of critical historical thinking and the perception of the causes and results of historical evolution. KEYWORDS Normalisation, Czechoslovakia 1868-1989, didactics of history, educational approach draft, modern history, contemporary history, elementary school, grammar school
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Bejvlová 3.55 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Bejvlová 2.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Bejvlová 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Bejvlová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Mikeska 134 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. František Parkan 399 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 152 kB