velikost textu

Využití umělých slalomových drah pro IZS

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití umělých slalomových drah pro IZS
Název v angličtině:
Use of artificial slalom courses for Integrated Rescue System
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Sabina Foltysová
Vedoucí:
Mgr. David Vondrášek
Oponent:
Mgr. Radka Bačáková, Ph.D.
Id práce:
203354
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Technické a úpolové sporty (51-600600)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzdělávání — Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání (OO_TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Integrovaný záchranný systém, divoká voda, záchrana
Klíčová slova v angličtině:
Integrated rescue systém, wild water, rescue
Abstrakt:
Abstrakt Název: Využití umělých slalomových drah pro Integrovaný záchranný systém. Cíle: Cílem bakalářské práce je vymezení složek IZS a využitelnost umělých slalomových drah pro tyto složky v rámci přípravy záchrany na divoké vodě. Metody: Bakalářská práce je deskriptivní analytická studie. Užité metody jsou výběr a průzkum zdrojů, rozbor získaných informací a závěrečné zhodnocení. Výsledky: Zhodnocení využitelnosti umělých slalomových drah. Klíčová slova Integrovaný záchranný systém, divoká voda, záchrana
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Use of artificial slalom courses for integrated rescue system Objectives: The objective of this bachelor thesis is definition IZS components and usability artificial slalom courses for this IZS components within preparation rescue on wild water. Methods: This bachelor thesis is descriptive analytical study. Used methods are selection and research of resources, analysis of the information obtained and final evaluation. Results: Evaluation of the use of artificial slalom courses. Keywords Integrated rescue systém, wild water, rescue
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Sabina Foltysová 1.2 MB
Stáhnout Příloha k práci Sabina Foltysová 206 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Sabina Foltysová 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Sabina Foltysová 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. David Vondrášek 222 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Bačáková, Ph.D. 265 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D. 154 kB