velikost textu

Vývoj integračních politik v Norsku před a po roce 2011

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vývoj integračních politik v Norsku před a po roce 2011
Název v angličtině:
Development of integration policies in Norway before and after 2011
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tereza Dorňáková
Vedoucí:
Mgr. Anna Simbartlová
Oponent:
Doc., PhDr., JUDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., PhD.
Id práce:
203330
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
integrace, integrační politiky, Norsko, migrace, imigrace, přistěhovalci
Klíčová slova v angličtině:
integration, integration policies, Norway, migration, immigration, immigrants
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zaměřuje na vývoj integračních politik v Norsku v letech 2005 až 2017. Jako časový mezník je určen rok 2011, kdy Norskem otřásly dva teroristické útoky spáchané norským občanem Andersem Behringem Breivikem. Svůj čin namířil proti imigrantům v Norsku, a také proti multikulturalismu a politikům, kteří tento model podporovali. Cílem práce je proto zjistit, jak se v daném časovém období změnily integrační politiky Norska a zda se po roce 2011 zpřísnily. Práce se nejprve zabývá vývojem migrace v norském kontextu, multikulturním přístupem k přistěhovalcům, ale také proměnami na norské politické scéně ve sledovaném období. Další část je pak věnována samostatnému výzkumu jednotlivých norských integračních politik a jejich vývoji v letech 2005 až 2017.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is focused on the development of the Norwegian integration policies from the year 2005 until 2017. The milestone of the researched period is the year 2011 when two terrorist attacks, committed by a Norwegian citizen Anders Behring Breivik, shocked Norwegian society. He pointed his act against the immigrant population living in Norway, and against multiculturalism and the politicians who supported this model. Therefore, the aim of this thesis is to find out which changes were made in the field of integration policies during the examined period. Furthermore, the aim is to tell whether the integration policies were tightened or not. The thesis first deals with the development of migration in the Norwegian context, the multicultural approach to immigrants, but it also sums up the development of Norwegian political scene during the examined period. The final part is focused on the research of particular Norwegian integration policies and their development between 2005 and 2017.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Dorňáková 912 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Dorňáková 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Dorňáková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Anna Simbartlová 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc., PhDr., JUDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., PhD. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. 152 kB