velikost textu

Případ Loving vs. Virginia a jeho dopad na současnou diskuzi o právech sexuálních menšin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Případ Loving vs. Virginia a jeho dopad na současnou diskuzi o právech sexuálních menšin
Název v angličtině:
The Loving v. Virginia Case and its Impact on the Current Debate about Sexual Minority Rights
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anežka Sechovcová
Vedoucí:
Mgr. Viktorie Mertová
Oponent:
Tomáš Klvaňa, M.A., Ph.D.
Id práce:
203294
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mezirasové sňatky, stejnopohlavní sňatky, Loving vs. Virginia, Obergefell vs. Hodges, USA, Nejvyšší soud
Klíčová slova v angličtině:
interracial marriage, same-sex marriage, Loving v. Virginia, Obergefell v. Hodges, United States, Supreme Court
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá dopadem případu Nejvyššího soudu Loving vs. Virginia na americkou veřejnou diskuzi ohledně práv sexuálních menšin s důrazem na právo na sňatek. Podporovatelé práv homosexuálů, kteří se ve 21. století zaměřili především na legalizaci práva na sňatek pro členy komunity LGBTQ, chápali případ Loving vs. Virginia z roku 1967 jako analogický a využívali argumenty z tohoto případu k podpoře legalizace stejnopohlavních sňatků. Rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických v případu Loving vs. Virginia z roku 1967 prohlásilo legislativu, která omezovala možnost sňatku mezirasového páru, za protiústavní. Nejvyšší soud tímto rozhodnutím také stanovil, že právo na sňatek je základním právem všech Američanů. Tento argument se stal klíčovým v boji za legalizaci stejnopohlavních sňatků, a to především v případu Obergefell vs. Hodges z roku 2015, ve kterém Nejvyšší soud rozhodl o uzákonění stejnopohlavních sňatků v celých Spojených státech amerických. Práce zahrnuje historický vývoj práv homosexuálů ve Spojených státech, který je důležitý k pochopení rozhodnutí v klíčových případech ohledně práv homosexuálů a k vytvoření analogie mezirasových a stejnopohlavních sňatků. V rámci obsahové analýzy vybraných článků z deníku Washington Post a New York Times práce reflektuje mediální výskyt analogie mezirasových sňatků a případu Loving vs. Virginia se stejnopohlavními sňatky. Práce zodpoví otázku, zda lze situaci stejnopohlavních sňatků považovat za analogickou k situaci mezirasových sňatků a pokud ano, jak byla tato analogie využívána v soudních případech týkajících se práv homosexuálů a ve vybraných médiích.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis addresses the impact of the Supreme Court case Loving v. Virginia on the U.S. public debate concerning the rights of sexual minorities, concentrating on the right to marry. In the 21st century, the LGBTQ rights supporters have focused primarily on the same- sex marriage legalization. In that effort, they considered the 1967 Loving v. Virginia case analogical and they have employed the arguments used in this case to support legalization of same-sex marriage. The Supreme Court decision in the Loving v. Virginia case banned anti- miscegenation laws all over the United States and declared the right to marry to be a fundamental right of all American citizens. This became a key argument in the efforts to legalize same-sex marriage and especially in the 2015 Supreme Court decision in the case Obergefell v. Hodges which has made same-sex marriage legal in the whole U.S. The thesis first gives a historical overview of gay rights in the U.S. which is important for understanding the key court decisions and for making the parallel between interracial marriage and same-sex marriage. Then a content analysis of selected articles from the Washington Post and New York Times journals is provided, reflecting the presence of the interracial marriage (or the Loving v. Virginia case) and same-sex marriage analogy in the media. The thesis aims to determine whether the analogy between interracial and same-sex marriage is valid and if it is, then how this analogy was used by judges in the gay rights-related court cases as well as by the selected media.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anežka Sechovcová 377 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anežka Sechovcová 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anežka Sechovcová 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Viktorie Mertová 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta Tomáš Klvaňa, M.A., Ph.D. 116 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc. 152 kB