velikost textu

Genderové aspekty komunikace sportovních událostí: Případová studie medializace neúčasti Gabriely Koukalové a Jaromíra Jágra na XXIII. zimních olympijských hrách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Genderové aspekty komunikace sportovních událostí: Případová studie medializace neúčasti Gabriely Koukalové a Jaromíra Jágra na XXIII. zimních olympijských hrách
Název v angličtině:
Gender aspects in communication of sport events: Case study of medialization of the Gabriela Koukalová´s and Jaromír Jágr´s absence from the XXIII Olympic Winter Games
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Lucie Jonáčková
Vedoucí:
Irena Reifová
Oponent:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Id práce:
203275
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
gender, sport, stereotypy, mediální reprezentace, analýza diskurzu, identita
Klíčová slova v angličtině:
gender, sport, stereotypes, media representation, discourse analysis, identity
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce s názvem Genderové aspekty komunikace sportovních událostí: Případová studie medializace neúčasti Gabriely Koukalové a Jaromíra Jágra na XXIII. zimních olympijských hrách se zabývá aspekty komunikace biatlonistky Gabriely Koukalové a hokejisty Jaromíra Jágra s přihlédnutím k jejich genderu. Na teoretický rámec, který čtenáře a čtenářky uvádí do problematiky genderu a specifik české společnosti a místního sportovního prostředí, navazuje praktická část obsahující analýzu konkrétních případů. Jako nástroj výzkumu byla zvolena poststrukturalistická kvalitativní analýza diskurzu, v níž se autorka zaměřuje na vyjádření sportovce a sportovkyně zejména na sociálních sítích, reakci veřejnosti na ně a medializaci celého případu ve vybraných médiích. Výsledkem komplexní případové studie je identifikace trendů, které jsou přítomny napříč zkoumaným vzorkem. Některé z těchto trendů se v kontextu českého prostředí mohou podílet na upevňování patriarchálního nastavení společnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis titled Gender aspects in communication of sport events: Case study of medialization of the Gabriela Koukaová´s and Jaromír Jágr´s absence from the XXIII. Olympic Winter Games is focused on communication aspects of the Czech biathlonist Gabriela Koukalová and hockey player Jaromír Jágr in relation to their gender. The theoretical frame which introduces the reader to the concept of gender itself and the characteristics of the Czech society and local sporting environment is followed by the practical part composed by analysis of the two concrete cases. The poststructural qualitative discoursive analysis has been chosen as an analytical tool. By using such tool the author analyses the proclaims by the sportsman and sportswoman precisely on the social media, the reaction of the public to these statements and the overall mediatization in chosen media. The complex case study conclusion summarizes identified trends which are present throughout the analyzed data. Some of the defined trends might in the context of the Czech environment be strengthening the observed patriarchal social system.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lucie Jonáčková 1.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lucie Jonáčková 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lucie Jonáčková 123 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Irena Reifová 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 350 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 152 kB