velikost textu

Prezidentské volby 2018 v ČR v českém denním tisku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prezidentské volby 2018 v ČR v českém denním tisku
Název v angličtině:
Presidetial election 2018 in Czech news
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tereza Svobodová
Vedoucí:
PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Id práce:
203273
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
26. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rámcování, volby, nestrannost, objektivita, média a politika, komparace výzkumů
Klíčová slova v angličtině:
Framing, elections, objectivity, media and politics, comparison of research
Abstrakt:
Média a politika, stejně tak jako média a volby jsou úzce propojenými fenomény, a proto se tato diplomová práce zabývá prezidentskými volbami roce 2018 v ČR v českém denním tisku. Pomocí kvantitativní obsahové analýzy je jednak zkoumáno rámcování prezidentských voleb v Hospodářských novinách, Lidových novinách a Mladé Frontě DNES. V této části je v této práci primárně vycházeno z teorie rámcováni podle Entmana (1993). U přípěvků v těchto denících je také zkoumána nestrannost, konkrétně jejich neutralita, na základě výzkumu favorizace a defavorizace kandidátů a vyváženost na základě prostoru, který kandidáti v příspěvcích dostali. V práci je taktéž analyzován tzv. mocenský bonus a konkrétně tedy to, zda v případě Miloše Zemana při informování o prezidentských volbách 2018 byl tento jev přítomný. V případě zkoumání nestrannosti je hlavním teoretickým východiskem Westerstahlova (1983) definice objektivity. Práce taktéž komparuje výsledky výše zmíněných analýz s rámcováním a nestrannosti mediálních příspěvků o prezidentských volbách v roce 2013 autorky Tamary Kejlové (2014) a analyzuje trendy, které se v českém prostředí v případě přímé prezidentské volby objevují. V této diplomové práci taktéž uvádím kontext přímých prezidentských voleb v ČR.
Abstract v angličtině:
Media and politics as well as media and elections are very closely related with each other, that is why is the topic of this thesis presidential election in 2018 in the Czech Republic in the Czech newspaper. Quantitative content analysis was used to analyse framing of the presidential election in Hospodářské noviny, Lidové noviny and Mladá Fronta DNES. The main theoretical frame used is Entman´s (1993) definition of framing. It is also analysed how balanced and neutral the news, including the analysis of incumbency bonus. Research of the neutrality and balance of the news is based on the Westerstahl´s definition of objectivity. The thesis also compares results of the framing and unbias analysis with the framing and unbias analysis of the presidential election in 2013 by the author Tamara Kejlová (2014). The main goal of the comparison is to show the trends that are present in the media content related to presidential election in the Czech Republic. In the thesis I also provide context of the presidential election in the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tereza Svobodová 4.44 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tereza Svobodová 205 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tereza Svobodová 205 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D. 256 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 308 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 152 kB