velikost textu

Kvalita spánku u pacientů s úzkostnými poruchami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita spánku u pacientů s úzkostnými poruchami
Název v angličtině:
Sleep quality in patients with anxiety disorders
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Jirásek
Vedoucí:
Mgr. Eva Richterová
Oponent:
PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D.
Id práce:
203271
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
úzkost, úzkostné poruchy, spánek, kvalita spánku
Klíčová slova v angličtině:
anxiety, anxiety disorders, sleep, sleep quality
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Jirásek 744 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jan Jirásek 766 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Richterová 422 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Markéta Habermannová, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Stanislav Synek, Ph.D. 152 kB