velikost textu

Glokalizace na příkladu HBO Česká republika

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Glokalizace na příkladu HBO Česká republika
Název v angličtině:
Glocalization on the example of the HBO Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dominik Uhlík
Vedoucí:
Mgr. Jan Miessler
Oponent:
Mgr. Pavel Křemen
Id práce:
203262
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSBCK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Glokalizace, globalizace, konvergence, média, HBO, HBO Europe, lokální tvorba
Klíčová slova v angličtině:
Glocalization, globalization, convergence, media, HBO, HBO Europe, local production
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem konvergence médií a zejména prostorové konvergence médií. Konvergence médií nás provází každý den prakticky na každém kroku. Její hlavní rozmach přišel s érou digitalizace a Webu 2.0. Dotýká se technologií, přístupu publika k mediálním obsahům, zprostředkovává jejich reakce směrem k mediálním obsahům a umožňuje tak těsnější soužití producentů a uživatelů médií a jejich obsahů. Globalizace pak jako projev prostorové konvergence díky digitalizaci pronikla právě také do mediálního světa. Jedním z trendů globalizace je pak její částečný opak – glokalizace, spojení slov globální a lokální. Glokalizce pak popisuje stav, kdy producent, působící na globálním trhu a distribuující svou tvorbu jednotně na různé světové trhy, vynakládá prostředky na tvorbu v jednotlivých lokálních oblastech. Tato práce se zaměřuje na jednu takovou společnost, a to na komerční televizní stanici HBO původem z USA fungující na principu měsíčního předplatného. Ta distribuuje svou tvorbu prostřednictvím svých dceřiných společností v Jižní Americe, Evropě a Asii. Na těchto trzích pak vzniká i lokální tvorba. Nejinak tomu je v České republice. Na základě interních dat společnosti HBO Europe s.r.o. analyzuji, zda výroba lokálního obsahu může být pro tuto společnost rentabilní. Analyzovanými daty jsou změny v počtech předplatitelů v čase a měsíční přírůstek nových předplatitelů. Ty jsou následně porovnány s významnými událostmi ve vysílání televizních kanálů HBO v České republice.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor thesis aims on the phenomenon of media convergence and especially the spatial media convergence. Media convergence affects our lives every day now, where it has been the most noticeable since the digitalization and Web 2.0 era. It relates to technologies, provides access and the response of the audience towards media content and thus enables closer link between the media producers, media content and their audience. Globalization, as one of the products of spatial convergence, entered the media industry through the digitalization. Glocalization represents one of the trends associated with globalization and it is described as a situation where a global media producer, distributing its consent world wide, spend resources to create a local production. This thesis is focused on one such example, HBO company, originally an American premium cable and satellite television network, with a business model of monthly subscription. HBO distributes its consent via its subsidiaries based in South America, Europe and Asia. These local markets create their own content. The same statement is valid for Czech Republic. I have done the profitability analysis of the local consent production of HBO, Czech Republic according to their internal data. Analyzed data describe the changes in the amount of subscribers with time, and monthly increase of the new subscribers, where all of those are subsequently compared with the important events occurring in the broadcast of HBO, Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dominik Uhlík 8.37 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Dominik Uhlík 157 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dominik Uhlík 206 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dominik Uhlík 201 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Miessler 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Křemen 297 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 152 kB