velikost textu

Přístupy předních českých on-line zpravodajských médií k monetizaci obsahu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přístupy předních českých on-line zpravodajských médií k monetizaci obsahu
Název v angličtině:
The Approaches of Leading Czech News Media to Content Monetization
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Adam Hrivňák
Vedoucí:
Mgr. Jan Miessler
Oponent:
PhDr. Jan Křeček, Ph.D.
Id práce:
203261
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Online vydavatelé, mediální sítě, monetizace obsahu, publika, Seznam.cz, Mafra
Klíčová slova v angličtině:
Online publishers, media networks, content monetization, audiences, Seznam.cz, Mafra
Abstrakt:
Anotace Cílem této práce je analyzovat a srovnat přístupy předních českých online zpravodajských vydavatelů k monetizaci obsahu, a to zejména s důrazem na nepřímé zpoplatnění formou inzertního modelu, které je jejich hlavním zdrojem příjmů. Analyzovány budou nejen body strategického postoje k monetizaci obecně, ale i specifika inzertního modelu ve společnosti, stejně jako přístup společností k současným fenoménům z prostředí online vydavatelství a monetizace obsahu. Zvolenými společnostmi jsou Seznam.cz – největší subjekt na českém vydavatelském trhu z pohledu návštěvnosti a zásahu a Mafra – jeho tržní následovník na druhé pozici.
Abstract v angličtině:
Annotation The aim of this thesis is to analyse and compare approaches of leading Czech online news media companies to a content monetization with a strong focus on their applications of an advertising based monetization model, which is in the both cases the main source of their online revenue. First of all, the thesis tends to describe and compare points of strategic attitude of companies to monetization in general, then it presents specifics of the advertising model in selected companies, as well as their approach to current phenomena from the environment of online publishing and online advertising. The selected companies are Seznam.cz – the largest Czech online company in terms of reach and number of visitors, the 2nd company is then Mafra which takes 2nd place in the same terms.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Hrivňák 2.97 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Adam Hrivňák 103 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Hrivňák 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Hrivňák 99 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Miessler 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Křeček, Ph.D. 306 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 152 kB