velikost textu

Interpretace písňové literatury 19. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interpretace písňové literatury 19. století
Název v angličtině:
The Interpretation of 19th-century Song-lyrics
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Tomáš Foltýnek
Vedoucí:
Mgr. Jana Veverková
Oponent:
Mgr. MgA. Iva Volavá
Id práce:
20325
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — sbormistrovství (HV-SBO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2006
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Pojetí skladeb je velmi různorodé. Důkazem toho by měly být komparace zastoupené v této práci. Interpretační zaměření je samozřejmě dáno tím, jak umělec danou skladbu chápe. Hovoříme o takzvaném interpretačním pojetí skladby. Tvůrčí proces je sice limitován notovým zápisem, popř. skladatelovým záměrem, je-li čitelný, na druhou stranu jde právě o interpretovo pojetí. Skutečnost, že skladba může být podána různými způsoby, vyvolává otázku: Který z těchto způsobu je správný? Každá interpretace se musí držet notového zápisu, to je ta nejdůležitější podmínka. Každé pojetí díla by mělo odpovídat skladatelově představě. Tento požadavek je do jisté míry těžko uskutečnitelný u většiny skladatelů. Těžko se dá v té nejúplnější podobě ověřit, jak si například Franz Schubert představoval přesnou interpretaci své Zimní cesty nebo jak Beethoven hrál své klavírní sonáty. Ze svědectví nelze vždy získat přesné instrukce. U skladatelů 20. století, je situace díky nahrávacímu průmyslu jiná. Autorské výkony jsou zachyceny na věky, viz například S. Rachmaninov, K. Penderecki, D. Šostakovič aj.
Abstract v angličtině:
The thesis comprises several chapters which contain various interpretation levels of selected music interpreters. Their performances are discussed in the chapters dedicated to the songs of Franz Schubert, Robert Schumann and Antonín Dvořák. This work which compares the methods of interpretation in the past and in the present may become a source of inspiration for future singers, music teachers and scholars. The author comes to the conclusion that contemporary song interpretation is more smooth and without excessive emotional burdens. This opinion is exemplified especially in the chapter on the interpretation of Dvořák's Biblical Songs. Moreover, the author debates the issue of song literature education at primary and secondary schools. The relevant chapter also includes a suggestion for a creative approach of the teacher to music education.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Foltýnek 13.64 MB
Stáhnout Příloha k práci Tomáš Foltýnek 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Tomáš Foltýnek 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 3 Tomáš Foltýnek 850 MB
Stáhnout Příloha k práci 4 Tomáš Foltýnek 632.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Foltýnek 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tomáš Foltýnek 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Veverková 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. MgA. Iva Volavá 64 kB