velikost textu

Examining United States’ Presidential Perception of the Energy Security in Period 2001–2017: A Content Analysis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Examining United States’ Presidential Perception of the Energy Security in Period 2001–2017: A Content Analysis
Název v češtině:
Percepce energetické bezpečnosti USA jejími prezidenty v letech 2001–2017: obsahová analýza
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Mazač
Vedoucí:
Michal Parízek, Ph.D.
Oponent:
Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.
Id práce:
203231
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Bezprecedentní nárůst v těžbě ropy a plynu z břidlic, který odstartoval v polovině minulé dekády v USA (známý též jako “břidličná revoluce“), zahájil transformaci světového obchodu s energiemi, a také změnil po dekády platná geopolitická paradigmata. Nicméně zda a jak tento fenomén ovlivnil percepci energetické bezpečnosti americkými prezidenty nebylo doposud prozkoumáno. Tato diplomová práce se o to pokouší a nabízí její komplexní a systémovou analýzu v období 2001-2017. Deskripce percepce energetické bezpečnosti je rozdělena do čtyř měřitelných kategorií a provedena metodou kvantitativní obsahové analýzy. V prvním případě je sémantika určována člověkem (autorem), v druhém případě počítačem na základě vytvořených slovníků. Výsledky obou metod jsou jednoznačné. Břidličná revoluce pozitivně ovlivnila to, jak je energetická bezpečnost vnímána a bylo překonáno po více než 40 let platné paradigma, které spojovalo otázky energetických dodávek s národní bezpečností. Počet negativních výroků o energetické bezpečnosti se během zkoumaného období snížil o pětinásobek a naopak, počet pozitivních výroků vzrostl čtyřnásobně. Autor práce předpokládá, že použitý metodologický rámec, především počítačová obsahová analýza, která slouží jako velmi užitečný nástroj pro zpracování velkého množství textových dat, má velký potenciál v budoucím výzkumu.
Abstract v angličtině:
Unprecedented expansion in U.S. shale oil and gas production since the mid-2000s, alias known as “shale revolution“, has triggered a transformation of global energy markets and has altered many decades lasting geopolitical paradigms. However, whether and how such phenomenon affected U.S. governmental perception of energy security has not been addressed yet. With focus on the executive branch, this master's thesis attempts to do so and presents comprehensive and systematic descriptive account of perception of energy security and its evolution in 17-year period. Conceptualizing the perception of energy security in four measurable indicators, two quantitative methods, a humanly conducted and dictionary-based computer aided text analysis are exploited herein. Both analysis suggests that the U.S. presidential perception of energy security has been positively affected by this phenomenon and four decades long paradigm regarding the security of supply as a threat to national security has become obsolete. Furthermore, the number of statements, portraying the energy security negatively dropped by one fifth, and vice versa, the positive perception of the energy security augmented by factor four. The author anticipates that used methodological framework, especially the computer aided text analysis, serving as a useful analytical technique to operationalize large bodies of textual data, should be the subject of future research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Mazač 2.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Mazač 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Mazač 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Michal Parízek, Ph.D. 462 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D. 152 kB