velikost textu

Austrian Business Cycle Theory and Its Application to Economy of Euro Area

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Austrian Business Cycle Theory and Its Application to Economy of Euro Area
Název v češtině:
Rakouská teorie hospodářských cyklů a její aplikace na ekonomiku eurozóny
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Forejt
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Michal Hlaváček, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jiří Schwarz
Id práce:
203209
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (NEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na ekonometrické testování rakouské teorie hospodářských cyklů na datech z eurozóny. Práce se skládá ze dvou modelů. První model testuje hypotézu, že snížení tržní úrokové sazby pod přirozenou úrokovou sazbu zvyšuje krátkodobě produkci spotřebních statků a dlouhodobě ji snižuje. Druhý model zkoumá vliv změn úrokových sazeb různých termínů splatnosti na strukturu produkce a zaměstnanosti v různých národních výrobních odvětvích. V této práci první hypotézu odmítáme, ale potvrzujeme další dvě hypotézy.
Abstract v angličtině:
This thesis is aimed at econometric testing of the Austrian business cycle theory on data from euro area. The thesis consists of two models. First model tests the hypothesis that decreasing the market interest rate below the natural interest rate increases consumable output in the short run and decrease in the long run. The second model examines the effects of changes in interest rates of different maturities on the structure of production and employment in different national sectors of production. We reject the first hypothesis in this thesis, but confirm other two hypotheses. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Forejt 1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Forejt 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Forejt 19 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Michal Hlaváček, Ph.D. 472 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Schwarz 367 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB