velikost textu

Osobnost vychovatele ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a syndrom vyhoření

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osobnost vychovatele ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a syndrom vyhoření
Název v angličtině:
Personality of educator in a school facility for institutional or protective education and burn-out
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Alena Kopecká
Vedoucí:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent:
Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D.
Id práce:
203205
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Syndrom vyhoření, prevence, intervence, ústavní výchova, ochranná výchova, dětský domov se školou, vychovatel
Klíčová slova v angličtině:
Burn-out, prevention, intervention, institutional education, protective education, children's home with school, educator
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Alena Kopecká 1.5 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Alena Kopecká 301 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Eva Marádová, CSc. 1.79 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D. 676 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 152 kB