velikost textu

Komunikační schopnost osob se svalovou dystrofií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikační schopnost osob se svalovou dystrofií
Název v angličtině:
Communication ability of people with muscular dystrophy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Flossová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Monika Donevová
Id práce:
203187
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
svalová dystrofie, Duchennova svalová dystrofie, komunikační schopnost, narušená komunikační schopnost
Klíčová slova v angličtině:
muscular dystrophy, Duchenne muscular dystrophy, communication ability, communication disability
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Flossová 493 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Eva Flossová 6.36 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 873 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Monika Donevová 1.15 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 152 kB