velikost textu

Komparace politické komunikace ÖVP a KDU-ČSL na sociálních sítích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace politické komunikace ÖVP a KDU-ČSL na sociálních sítích
Název v angličtině:
Comparison of the political communication of parties ÖVP and KDU-ČSL on social media
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Eva Karlíková
Vedoucí:
PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ulrike Notarp
Id práce:
203185
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSNK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Politická komunikace, křesťanská demokracie, sociální média, volební kampaň, ideologie, Facebook
Klíčová slova v angličtině:
Political communication, christian democracy, social media, election campaign, ideology
Abstrakt:
Tato práce je komparací politické komunikace dvou politických stran hlásící se k křesťanské demokracie. Komparovanými stranami je česká KDUČSL a rakouská ÖVP. Politická komunikace je v tomto výzkumu zkoumána na sociální síti Facebook,přičemž zkoumaným obdobím je doba 6 měsíců před konáním voleb do dolních komor parlamentů České republiky a Rakouska v roce 2017. Práce přináší definici hodnot ideologie křesťanské demokracie a zkoumá intenzitu jejich promítání ve volebních programech u politických a následně v samotné politické komunikaci na jejich facebookových stránkách. teoretické části shrnuje teoretická východiska vědního oboru politické komunikace. Následně se zabývá ideologií křesťanské demokracie, kde vymezuje její char kterých tato ideologie staví. V praktické části již probíhá výzkum promítnutí definovaných hodnot ideologie křesťanské demokracie do volebních programů obou stran a do podoby jejich politické komunikace na Facebooku. V závěru práce probíhá komparace zjištěných poznatků. Pro výzkum byla použita kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Práce tak přináší nejen poznatky z oblasti politické komunikace specifického politického směru, ale i komparaci obsahů sdělení v politické komunikaci obou stran. Tato práce přináší zjištění, že ČSL hodnoty křesťanskodemokratické ideologie ve své kampani na Facebooku komunikovala ve větší míře, než ÖVP.
Abstract v angličtině:
Abstract This work is a comparison of the political communication of two political parties, which belong to the ideology of Christian democracy - Czech KDU-ČSL and the Austrian ÖVP. This work provides an analysis of the political communication taking place on the social network Facebook in the 6 months period before the elections to the lower chambers of parliaments of the Czech Republic and Austria in 2017. This work provides a definition of the values of the ideology of Christian democracy and examines the intensity of projection of these values in election programs of both parties and subsequently in the aspects of their political communication. The theoretical part of this work summarizes the theoretical background of the political communication as a scientific field. It also follows up the ideology of Christian democracy and defines its characteristics and core values. In the next section, I there is a research of the intensity of the projection of defined values into the election programs of both parties and into the form of their political communication on Facebook. The final part of this work provides a comparison of the findings of the political communication of both parties. A combination of qualitative and quantitative methods was used for the research. Thus, this work brings not only knowledge about the political communication in a specific political direction, but also a comparison of the content of the communication in political communication of both parties. This study shows that generally KDU-ČSL was communicating the values of the ideology in a broader extent than ÖVP.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Karlíková 1.18 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Eva Karlíková 968 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Karlíková 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Karlíková 144 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ulrike Notarp 218 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 152 kB