velikost textu

Problematika stejnopohlavního rodičovství v České republice z pohledu homosexuálních párů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika stejnopohlavního rodičovství v České republice z pohledu homosexuálních párů
Název v angličtině:
The Issue of Same-sex Parenting in the Czech Republic from the Perspective of Homosexual Couples
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Křenová
Vedoucí:
Mgr. Marie Dlouhá
Oponent:
Mgr. Jan Kozubík
Id práce:
203166
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Homoparentalita, homosexuální rodiče, konstrukce rodičovství, rodina, stejnopohlavní rodiče
Klíčová slova v angličtině:
Homoparentality, homosexual parents, construction of parenthood, family, same-sex parents
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Křenová 1.41 MB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Marie Dlouhá 476 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Kozubík 288 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 152 kB