velikost textu

Britská reakce na události arabského jara v kontextu vztahů Spojeného království se státy v Perském zálivu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Britská reakce na události arabského jara v kontextu vztahů Spojeného království se státy v Perském zálivu
Název v angličtině:
British reaction to the Arab Spring events in the context of United Kingdom’s relations with Persian Gulf countries
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Fričová
Vedoucí:
Mgr. Jan Váška
Oponent:
Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Id práce:
203136
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Spojené království, Perský záliv, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, David Cameron, koaliční vláda, arabské jaro
Klíčová slova v angličtině:
United Kingdom, Persian Gulf, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Oman, David Cameron, coalition government, Arab Spring
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce pod názvem Britská reakce na události arabského jara v kontextu vztahů Spojeného království se státy v Perském zálivu se zabývá dopadem, který měly události revolučního roku 2011, známé jako arabské jaro, na bilaterální spolupráci Spojeného království s Bahrajnem, Katarem, Spojenými arabskými emiráty a Ománem. Text za pomoci kvalitativní obsahové analýzy rozebírá, jak dění v Perském zálivu ve svých oficiálních prohlášeních reflektovali přední britští představitelé a členové koaliční vlády Davida Camerona. Ti totiž ve svém koaličním programu slibovali liberálně-konzervativní přístup k zahraniční politice, ale zároveň proklamovali snahy prohloubit vlastní vztahy se státy v Perském zálivu. Práce se tedy snaží zodpovědět, zda zřejmé dilema v podobě arabského jara vedlo Spojené království k přehodnocení tradičně vřelého přístupu ke státům v Perském zálivu a které oblasti spolupráce byly touto možnou změnou zasaženy nejvíce. Text se nejdříve soustředí na podobu britských bilaterálních vztahů se státy v Perském zálivu od počátku 70. let 20. století do roku 2010 a následně je věnován prostor také zahraničně-politickému směřování Spojeného království pod vládou Davida Camerona. Ve své finální části se pak práce zabývá reakcemi britských vládních představitelů na dění z roku 2011 a také sférami spolupráce, na něž mělo arabské jaro ve státech Perského zálivu nejzřejmější dopad.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis named British reaction to the Arab Spring events in the context of United Kingdom’s relations with Persian Gulf countries is concerned with an impact of the revolutionary events of 2011, known as the Arab Spring, on bilateral cooperation between United Kingdom on one side and Bahrain, Qatar, United Arab Emirates and Oman on the other. While using quantitative analysis approach, it depicts how the Persian Gulf developments were reflected by prominent British representatives and members of the Cameron coalition government. Since the government promised to approach foreign policy matters through a liberal-conservative lens and also planned to further deepen its relations with Persian Gulf countries, the Arab Spring events can be interpreted as a clear dilemma for British policymakers. This thesis aims to answer whether such dilemma forced the government officials to re-asses the traditionally warm attitudes towards Persian Gulf and additionally, it demonstrates which spheres of their cooperation were threatened the most. Firstly, the bilateral relations between United Kingdom and Persian Gulf countries between 1971 and 2010 are described. Then, the focus moves towards the Cameron coalition government and its foreign- policy aims. In its final part, the thesis focuses on British reaction to the Arab Spring events in Persian Gulf countries and the areas of cooperation that were influenced by it.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Fričová 796 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Fričová 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Fričová 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Váška 214 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D. 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 152 kB