velikost textu

Fenomén závislosti v životě jedince – Případová studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fenomén závislosti v životě jedince – Případová studie
Název v angličtině:
The phenomenon of addiction in an individual´s life – A case study
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Natálie Zemánková
Vedoucí:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Oponent:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Id práce:
203126
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Návyková látka, závislost, rizikové faktory, životní milníky, abstinence
Klíčová slova v angličtině:
Addictive substance, addiction, risk factors, lifemilestones, abstinence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Natálie Zemánková 917 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Natálie Zemánková 590 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Eva Marádová, CSc. 1.81 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. 154 kB