velikost textu

Plausible Effects of the Adoption of the Euro on the Czech economy: Comparison with the case of the Slovac Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Plausible Effects of the Adoption of the Euro on the Czech economy: Comparison with the case of the Slovac Republic
Název v češtině:
Možné dopady prijatia eura na českú ekononiku: porovnanie s prípadom Slovenskej republiky
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Nikola Goralková
Vedoucí:
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Oponent:
PhDr. Petr Hedbávný
Id práce:
203088
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Mezinárodní ekonomická a politická studia (N6736)
Obor studia:
Mezinárodní ekonomická a politická studia (IEPS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
prijatie eura, ekonomika, Česká republika, Slovenská republika, finančná kríza, konvergenčné kritéria
Klíčová slova v angličtině:
euro adoption, economy, the Czech republic, the Slovak republic, financial crisis, convergence criteria
Abstract v angličtině:
Abstract This master thesis deals with the euro adoption in the Czech Republic, comparing the possible effects of the euro adoption on the Czech economy and consequences of currency changeover after the Slovak Republic joined the eurozone in 2009. After introducing the theoretical concepts inevitable for the euro adoption, the process of preparation for the currency changeover in the Slovak Republic and the currency changeover itself will be described. Subsequently, the work focuses on the conditions which the Czech government has already met in the process of preparation for the euro adoption and which still need to be fulfilled. In addition, the Czech Republic's economic alignment with euro area countries is analyzed, especially focusing on particular areas. A significant part of this work deals with the comparison of positive and negative effects of the euro adoption in the Slovak Republic with possible impacts of euro on the Czech Republic. In the end, the emphasis is put on the strength of the Czech economy to deal with the possible future financial crisis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikola Goralková 1.76 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nikola Goralková 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. 563 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Hedbávný 348 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Janusz Salamon, Ph.D. 152 kB