velikost textu

Imperiální válečný kabinet jako důležitý faktor pro vývoj vztahů Velké Británie a jejích dominií (kolonií) za první světové války?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Imperiální válečný kabinet jako důležitý faktor pro vývoj vztahů Velké Británie a jejích dominií (kolonií) za první světové války?
Název v angličtině:
The Imperial War Cabinet as an Important Factor in the Evolution of the Mutual Relations between Great Britain and its Dominions (colonies) during the Great War
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Vojtěch Balcar
Vedoucí:
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
Id práce:
203071
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Velká Británie, Britské impérium, kolonie, první světová válka, mezinárodní vztahy, imperiální válečný kabinet, koloniální konference
Klíčová slova v angličtině:
Great Britain, British Empire, Colonies, Great War, International Affairs, Imperial War Cabinet, Colonial Conferences
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vojtěch Balcar 1.65 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D. 671 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 152 kB