velikost textu

Vliv sociální sítě Instagram na vnímání fyzického vzhledu u dospívajících dívek

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv sociální sítě Instagram na vnímání fyzického vzhledu u dospívajících dívek
Název v angličtině:
The influence of Instagram on Adolescent Girls´Peception of Physical Appearance
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Chramostová
Vedoucí:
Mgr. Ing. Petra Audyová
Oponent:
Mgr. Tereza Pavelcová
Id práce:
203051
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSBCK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dospívání, fyzický vzhled, influencer, Instagram, sociální sítě
Klíčová slova v angličtině:
adolescence, influencer, Instagram, physical appearance, social networks
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této bakalářské práce s názvem Vliv sociální sítě Instagram na vnímání fyzického vzhledu u dospívajících dívek bylo na základě autentických zkušeností získat hluboké porozumění v otázce Instagramu a jeho vlivu na dospívající dívky. Práce je rozdělena na část teoretickou, kde jsou vysvětleny základní pojmy, rozlišeny typologie uživatelů sociálních sítí a objasněna specifika Instagramu. Pozornost je dále zaměřena na otázku fyzického vzhledu a vývojové období dospívání. K výzkumu byly použity kvalitativní metody focus groups a interviews, které přinesly dílčí výsledky. Ty byly v závěru práce propojeny v odpovědích na jednotlivé výzkumné otázky.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor’s thesis deals with the topic of social network „Instagram“, and the impact of its use on adolescent girl’s perception of physical appearance. Introductory chapters provide an explanation of the term „social network“ and subsequently focus on Instagram as such, while focusing on the history of this social network and its role in a present-day society in the context of other social networks. The next part of the thesis deals with physical appearance and related concepts of „body image“ and „self-concept“ in relation to girl’s adolescence period. For the research, qualitative methods have been used, specifically focus groups and interviews, to give a new insight into this issue and answer research questions, both on the basis of adolescent girls’ testimonies and testimonies of two Czech influencers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Chramostová 2.45 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Chramostová 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Chramostová 194 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Chramostová 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Petra Audyová 105 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Pavelcová 572 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 152 kB