velikost textu

Nové psychometrické přístupy k měření osobnosti - analýza digitálních stop a výsledků činnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nové psychometrické přístupy k měření osobnosti - analýza digitálních stop a výsledků činnosti
Název v angličtině:
New psychometric approaches to personality measurement - digital footprints analysis
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Fousková
Vedoucí:
PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ivana Fabianová
Id práce:
203010
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
psychometrie|digitální stopa|odhad osobnosti|sociální sítě|LinkedIn
Klíčová slova v angličtině:
Psychometry|Digital Footprint|Personality Computing|Social Networks|LinkedIn
Abstrakt:
Abstrakt Digitální technologie se stávají neodmyslitelnou součástí našich profesních i osobních životů. Posíláme e-maily, sdílíme příspěvky na sociálních sítích, pořizujeme selfie fotografie. To přináší nové příležitosti pro využití jiného typu dat, než bylo dříve pro měření osobnosti v psychometrii typické. Předkládaná práce je zaměřená na možnosti využití digitálních stop a výsledků činnosti pro odhad osobnostních vlastností a inteligence. Literárně přehledová část se zabývá možnostmi měření, resp. predikce osobnostních vlastností pomocí analýzy textu, fotografií a uživatelského chování na internetu. Návrh výzkumu je vystavěn nad otázkou, s jakou přesností je možné predikovat osobnostní rysy měřené pomocí dotazníku HPI na základě analýzy stop a výsledků činnosti na profesní sociální síti LinkedIn. Poznatky z navrhovaného výzkumu mohou být potenciálně přínosné jako jeden zdroj informací při náboru či výběru zaměstnanců.
Abstract v angličtině:
Abstract Digital technologies have become an inherent part of both our personal and professional lives. We send e-mails, share posts on social networks, take selfies. This has been bringing new opportunities for using different type of data than it was typical for psychometry in the past. This thesis deals with the possibilities of using digital footprints for personality traits and intelligence measurement. The first part of the thesis focuses on possibilities of personality traits estimation, or rather prediction, based on an analysis of text, photography and online user behaviour. The second part examines the extent to which is possible to estimate personality traits measured by Hogan Personal Inventory from digital footprints on the professional social network LinkedIn. The outcome from the proposed research could be potentially used as a source of information in the employee selection process.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Fousková 803 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petra Fousková 226 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Fousková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Fousková 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Höschlová, Ph.D. 573 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ivana Fabianová 364 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 152 kB