velikost textu

Mediální obraz tzv. katalánské krize v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální obraz tzv. katalánské krize v ČR
Název v angličtině:
Media image of Catalan crisis in Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michäel März
Vedoucí:
Mgr. Zbyněk Vlasák
Oponent:
Mgr. Jan Miessler
Id práce:
202990
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSBCK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Katalánsko, Španělsko, katalánská krize, referendum, nezávislost, mediální obraz, obsahová analýza
Klíčová slova v angličtině:
Catalonia, Spain, catalan crisis, referendum, independence, media image, content analysis
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce s názvem Mediální obraz tzv. katalánské krize v ČR se zabývá mediálním pokrytím událostí souvisejících s katalánským referendem o nezávislosti na podzim roku 2017. Konkrétně se zaměřuje na období jeho druhé poloviny, přičemž provedené analýze podléhá vzorek 301 článků zveřejněných zpravodajskými portály iDNES.cz, iROZHLAS.cz a Parlamentní listy. Výzkum byl proveden na základě teorie kvantitativní obsahové analýzy, která sleduje, v jakém rozsahu vybraná média o katalánské krizi informovala a jak se tento prostor měnil v čase. Dále se zajímá o to, v jakém kontextu bylo nejčastěji o průběhu krize referováno, a kteří aktéři byli v její souvislosti nejvíce zmiňováni. Pro detailnější rozbor prostoru, který se dostával jednotlivým stranám konfliktu, byly vystaveny analýze i samotné citace, které se napříč vybraným vzorkem mediálního obsahu vyskytovaly. Poslední část analýzy tvoří zmiňované důvody rostoucí katalánské emancipace, které podle serverů iDNES.cz, iROZHLAS.cz a Parlamentní listy stály za soudobou situací v katalánském regionu.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis Media image of Catalan crisis in Czech Republic is focused on media coverage of events related to the Catalan independence referendum in autumn 2017. Specifically, it focuses on the period of its second half, while the subject of the analysis is a sample of 301 articles published by iDNES.cz, iROZHLAS.cz and Parlamentní listy. The research is based on quantitative content analysis theory, which studies how much the selected media informed about the Catalan crisis and how this space changed over time. It was also interested in the thematic context of the event and which personalities were most mentioned in connection with the topic. For a more detailed analysis of space given to the individual parties of the conflict, the quotes published by each medium were also analyzed. The last part of the analysis consists of the mentioned reasons of growing Catalan emancipation and the Catalan crisis in general.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michäel März 1.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michäel März 5.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michäel März 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michäel März 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zbyněk Vlasák 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Miessler 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 152 kB