text size

Komunikace politických stran na Facebooku před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Komunikace politických stran na Facebooku před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017
Titile (in english):
Communication of political parties on Facebook before the elections to the Chamber of Deputies in 2017
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Ing. Bc. Markéta Sedmáková
Supervisor:
Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Opponent:
Mgr. Markéta Hrabánková
Thesis Id:
202985
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Media Studies (23-KMS)
Study programm:
Media and Communications Studies (B7202)
Study branch:
Media Studies (MSBCK)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
23/09/2019
Defence result:
Excellent (A)
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Politická komunikace, volební kampaň, nová média, sociální sítě, Facebook, obsahová analýza
Keywords:
Political communication, election campaign, new media, social networks, Facebook, content analysis
Abstract (in czech):
Abstrakt Bakalářská práce „Komunikace politických stran na Facebooku před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017“ se zabývá politickou komunikací na sociální síti Facebook. Teoretická část práce se zaměřuje na definování pojmu politické komunikace a dále na charakter politické komunikace a volebních kampaní v prostředí nových médií. Teoretické znalosti jsou následně aplikovány v analytické části práce, kde byla zkoumána data z facebookových účtů politických stran, které uspěly ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Za výzkumnou metodu byla zvolena kvantitativní obsahová analýza jednotlivých publikovaných příspěvků a data byla sledována za období posledních čtrnácti dnů před volbami. Cílem bakalářské práce je zjistit, jak si politické strany osvojily komunikaci na sociální síti Facebook před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017 a jaký byl charakter této komunikace. Hlavním cílem práce je potvrzení nebo vyvrácení hypotézy, že nové a alternativní strany jsou v komunikaci a využívání sociálních sítí aktivnější než tradiční politické strany.
Abstract:
Abstract Bachelor´s thesis „Communication of political parties on Facebook before the elections to the Chamber of Deputies in 2017“ deals with political communication on social network Facebook. The theoretical part focuses on definition of political communication and political campaign in new media enviroment. This knowledge is used in an analytical part. The analytical part contents analysis of facebook accounts of czech political parties which were successfull in the election to Chamber of Deputies in 2017. The methodological part is based on the quantitative content analysis of facebook statuses. The aim of this thesis is to find out activity of political parties on Facebook and how they can use this communication channel. The major goal of the thesis is to prove or refute the hypothesis that the new and the alternative parties are more active than the traditional political parties.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Ing. Bc. Markéta Sedmáková 1.36 MB
Download Attachment to the thesis Ing. Bc. Markéta Sedmáková 2.97 MB
Download Abstract in czech Ing. Bc. Markéta Sedmáková 82 kB
Download Abstract in english Ing. Bc. Markéta Sedmáková 81 kB
Download Supervisor's review Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová 139 kB
Download Opponent's review Mgr. Markéta Hrabánková 108 kB
Download Defence's report PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 152 kB