velikost textu

Komunikace politických stran na Facebooku před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunikace politických stran na Facebooku před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017
Název v angličtině:
Communication of political parties on Facebook before the elections to the Chamber of Deputies in 2017
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Ing. Bc. Markéta Sedmáková
Vedoucí:
Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Oponent:
Mgr. Markéta Hrabánková
Id práce:
202985
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSBCK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Politická komunikace, volební kampaň, nová média, sociální sítě, Facebook, obsahová analýza
Klíčová slova v angličtině:
Political communication, election campaign, new media, social networks, Facebook, content analysis
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Komunikace politických stran na Facebooku před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017“ se zabývá politickou komunikací na sociální síti Facebook. Teoretická část práce se zaměřuje na definování pojmu politické komunikace a dále na charakter politické komunikace a volebních kampaní v prostředí nových médií. Teoretické znalosti jsou následně aplikovány v analytické části práce, kde byla zkoumána data z facebookových účtů politických stran, které uspěly ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017. Za výzkumnou metodu byla zvolena kvantitativní obsahová analýza jednotlivých publikovaných příspěvků a data byla sledována za období posledních čtrnácti dnů před volbami. Cílem bakalářské práce je zjistit, jak si politické strany osvojily komunikaci na sociální síti Facebook před volbami do Poslanecké sněmovny v roce 2017 a jaký byl charakter této komunikace. Hlavním cílem práce je potvrzení nebo vyvrácení hypotézy, že nové a alternativní strany jsou v komunikaci a využívání sociálních sítí aktivnější než tradiční politické strany.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor´s thesis „Communication of political parties on Facebook before the elections to the Chamber of Deputies in 2017“ deals with political communication on social network Facebook. The theoretical part focuses on definition of political communication and political campaign in new media enviroment. This knowledge is used in an analytical part. The analytical part contents analysis of facebook accounts of czech political parties which were successfull in the election to Chamber of Deputies in 2017. The methodological part is based on the quantitative content analysis of facebook statuses. The aim of this thesis is to find out activity of political parties on Facebook and how they can use this communication channel. The major goal of the thesis is to prove or refute the hypothesis that the new and the alternative parties are more active than the traditional political parties.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Bc. Markéta Sedmáková 1.36 MB
Stáhnout Příloha k práci Ing. Bc. Markéta Sedmáková 2.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Bc. Markéta Sedmáková 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Bc. Markéta Sedmáková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová 139 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Markéta Hrabánková 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 152 kB