velikost textu

Living history ve vysílání České televize: Dovolená ve starých časech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Living history ve vysílání České televize: Dovolená ve starých časech
Název v angličtině:
Living History on The Czech Television: Holiday in the Olden Days
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Halva
Vedoucí:
PhDr. Milan Kruml
Oponent:
Mgr. Daniel Růžička
Id práce:
202958
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSBCK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
reality TV, reality television, living history, historická reality TV, Česká televize, ČT, Dovolená ve starých časech, televize, pořad
Klíčová slova v angličtině:
reality TV, reality television, living history, historical reality TV, Czech Television, ČT, Holiday in the Olden Days, television, program
Abstrakt:
Abstrakt Pořady subžánru living history TV (v některých případech také označovány jako historical reality TV pořady) jsou jedním ze soudobých trendů tvorby v rámci žánru reality TV. Cílem těchto pořadů je v televizním vysílání zobrazit zábavnou a odlehčenou formou určité historické období. Jelikož se jedná o pořady zařazené do žánru reality TV, je jejich cílem zároveň zachytit autentické reakce účastníků, kteří v takovýchto pořadech vystupují. Díky tomuto stylu narace mají diváci možnost sledovat, jak se člověk z 21. století adaptuje na dané období a jak se zachová při konfrontaci s určitými historickými okamžiky. Tento druh pořadů se těší velké oblibě v zahraničních médiích. Na obrazovkách českých televizí se objevily dva pořady, které vytvořila Česká televize. Jedná se o pořady série Dovolená ve starých časech – Dovolená v Protektorátu a Dovolená v éře páry.
Abstract v angličtině:
Abstract The living history TV shows (in some cases also referred to as historical reality TV shows) are one of the contemporary trends in the creation of the reality TV genre. The purpose of such programs is to display a certain historical period in a fun and light-hearted form on television. Since they are programs included in the reality TV genre, their aim is also to capture the authentic reactions of those who perform in such programs. With this narrative style, the audience can see how the 21st-century man adapts to the period and how he behaves when confronted with certain historical moments. This kind of program is very popular in foreign media. Two shows created by Czech Television appeared on Czech TV screens. This is a series of Holidays in the Old Times – contains Holidays in the Protectorate and Holidays in the Era of Steam.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Halva 985 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tomáš Halva 22.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Halva 88 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Halva 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Milan Kruml 307 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Daniel Růžička 313 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 152 kB