velikost textu

Témata o ženách a pro ženy v Národní politice a Českém slově v letech 1944 až 1945

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Témata o ženách a pro ženy v Národní politice a Českém slově v letech 1944 až 1945
Název v angličtině:
Themes about women and for women in Narodni politika and Ceske slovo in 1944 to 1945
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Horáková
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
PhDr. Mgr. Pavel Suk
Id práce:
202956
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSBCK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Protektorát Čechy a Morava, Národní politika, České slovo, česká žena, legální tisk, okupace
Klíčová slova v angličtině:
Protectorate of Bohemia and Moravia, periodicals Narodni politika, Ceske slovo, czech woman, legal press, occupation
Abstrakt:
Anotace Téma bakalářské práce „Témata o ženách a pro ženy v Národní politice a Českém slově v letech 1944 až 1945“ je o pojetí ženy a jejího postavení v období Protektorátu Čechy a Morava na základě vydaných článků o ženách, nebo pro ženy, v periodických listech Národní politika a České slovo. První část bakalářské práce obsahuje kapitolu, která stručně popisuje historické období, do něhož tato práce spadá. Následně se věnuje postavení žen v Protektorátu Čechy a Morava, a to obecně. V rámci první části figurují též dvě kapitoly, z nichž jedna se soustředí všeobecně na protektorátní legální tisk včetně jeho charakteristiky, druhá se pak věnuje konkrétním periodikům - Národní politika a České slovo, která byla v této bakalářské práci použita pro praktickou ukázku i část. Ona kapitola obsahuje nejen stručnou historii, obsah a určení daného periodika, ale i popis jeho vizuální podoby v letech 1944 a 1945. Druhý oddíl bakalářské práce se věnuje praktické části, která se zabývá kvantitativní a historickou analýzou témat o ženách a pro ženy v listech Národní politika a České slovo v letech 1944 až 1945. Analýza vznikala na základě vybraných témat, podle nichž byly rozřazovány příspěvky, týkající se žen, nebo byly ženám určeny.
Abstract v angličtině:
Annotation The main theme of the bachelor's thesis "Themes about women and for women in Narodni politika and České slovo in 1944 to 1945" is a woman and her position during the Protectorate of Bohemia and Moravia. The first part of the bachelor's thesis contains a chapter that describes the historical period - the Protectorate of Bohemia and Moravia. The next chapter is about women in the protectorate. In the first part, there are two chapters, which are about protectorate legal press and about particular periodicals. The second part of the bachelor's thesis is a practical part that deals with the quantitative and historical analysis of topics about women and for women in Narodni politika and Ceske slovo in 1944 and 1945.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Horáková 5.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Horáková 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Horáková 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Pavel Suk 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 152 kB