velikost textu

Role médií v politickém marketingu:Případová studie českých prezidentských voleb 2018

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role médií v politickém marketingu:Případová studie českých prezidentských voleb 2018
Název v angličtině:
Role of Media in Political Marketing: A Case study of the Czech Presidential Election 2018
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jelisaveta Puač
Vedoucí:
Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová
Oponent:
PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D.
Id práce:
202955
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSBCK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Miloš Zeman, Jiří Drahoš, politický marketing, prezidentské volby, volební kampaň, mediální obraz
Klíčová slova v angličtině:
Miloš Zeman, Jiří Drahoš, political marketing, presidential election, election campaigns, media image
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá analýzou nástrojů politického marketingu využitých prezidentskými kandidáty Jiřím Drahošem a Milošem Zemanem v průběhu druhého kola prezidentských voleb vysílaných na televizní stanici ČT 1. Dále se věnuje mediálnímu obrazu, který kandidáti prostřednictvím těchto nástrojů a dané televizní stanice tvořili. Cílem předkládaného výzkumu je tedy definovat konkrétní nástroje politického marketingu jmenovaných kandidátů , jaké bylo možné sledovat v televizním vysílání, ať už byla jejich aplikace cílená na komunikaci prostřednictvím televize, či nikoliv. Následně na konkrétních identifikovaných nástrojích ozřejmit, jaký jejich pomocí vytvářeli kandidáti mediální obraz svůj i svého soupeře. Součástí práce je i stručné porovnání přístupů obou aspirantů k marketingové strategii a k tvorbě mediálního obrazu.
Abstract v angličtině:
Abstract The main aim of this thesis is to analyze the political marketing tools used by presidential candidates Jiří Drahoš and Miloš Zeman during the second round of presidential elections broadcasted on TV channel ČT 1. It also deals with the media image created by the mentioned candidates through these tools and through this televison channel. The aim of presented research is therefore to define the specific political marketing tools, which could have been seen during broadcasting, whether their utilisation was specificaly meant to comunnicate throught television or not. Then, on the tools identified, to clarify how they used the marketing tools to form a media image of themselves and their oponent. The thesis also includes a brief comparison of the approaches of both candidates to the marketing strategy and to the creation of a media image.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jelisaveta Puač 927 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jelisaveta Puač 1.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jelisaveta Puač 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jelisaveta Puač 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lenka Vochocová, Ph.D. 74 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 152 kB