velikost textu

Operace Entebbe a její mediální reflexe v československých denících

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Operace Entebbe a její mediální reflexe v československých denících
Název v angličtině:
Operation Entebbe and its media reflection in Czechoslovak newspapers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adéla Šmejkalová
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.
Id práce:
202948
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSBCK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mediální obraz, Československo, Izrael, Entebbe, Uganda, terorismus, obsahová analýza, československé deníky, únos letadla, letecké pirátství
Klíčová slova v angličtině:
Media image, Czechoslovakia, Israel, Entebbe, Uganda, Terrorism, Content Analysis, Czechoslovak Newspapers, Plane Hijacking, Aircraft Piracy
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce Operace Entebbe a její mediální obraz v československých denících se zabývá událostí z roku 1976, kdy bylo teroristy uneseno letadlo společnosti Air France linky Tel Aviv – Athény – Paříž do Ugandy, konkrétně na letiště ve městě Entebbe. První část práce vypovídá o samotné události. Je zde vylíčen historický kontext a samotná událost tak, jak se doopravdy stala. V druhé části práce je zpracovaná mediální obsahová analýza. Jsou zde analyzována tři periodika: Rudé právo, Lidová demokracie a Mladá fronta. Výsledky analýzy reflektují postoj československých periodik, a tím i Československa nejen k únosu a záchranné akci, ale i k samotnému státu Izrael. Dále pak vyobrazují mediální manipulaci způsobenou komunistickou propagandou tím, jak se podání československých periodik liší od reality.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis Operation Entebbe and its Media Reflection in Czechoslovak Newspapers deals with the event of 1976, when an Air France plane, flight Tel Aviv - Athens - Paris to Uganda, specifically to Entebbe airport, was hijacked by terrorists. The first part of the thesis describes the historical context of the event and the event itself as it happened. In the second part of this thesis media content analysis is conducted. Three periodicals are analysed: Rudé právo, Lidová demokracie and Mladá fronta. The results of the analysis reflect the attitude of Czechoslovak periodicals and thus the Czechoslovak perspective not only on the kidnapping and rescue mission, but also on the State of Israel itself. Furthermore, the results depict media manipulation caused by communist propaganda by the presentation of Czechoslovak periodicals that differs from reality.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Šmejkalová 20.1 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Adéla Šmejkalová 19.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Šmejkalová 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Šmejkalová 140 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jakub Končelík, Ph.D. 177 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. 152 kB